Żółkiewka młyn motorowy i kaszarnia Stanisława Kołodziejczyka

Projekt z 1924 r. Skan APL
Projekt z 1938 r. Skan APL zobacz projekt

W 1938 r. Stanisław Kołodziejczyk wybudował w Żółkiewce młyn i kaszarnię.