Zarzecze, młyny w wyobrażeniu wsi idealnej

Wizja młyna
Wizja młyna nasiębiernego . Skan CBR
Wizja młyna
Wizja młyna podsiębiernego. Skan CBR

W 1836 roku Magdalena Morska wydał w Wiedniu, drukiem wdowy po Antonim Straussie album przedstawiający wizję wsi idealnej.  Album nosi tytuł : ,, Zbiór rysunków wyobrażających celniejsze budynki wsi Zarzecza w Galicyi w obwodzie przemyskim leżącej : częścią z natury zdjętych lub uprojektowanych, z opisem budownictwa wiejskiego w sposobie holenderskim i angielskim i ogólnymi myślami o przyozdobieniu siedlisk wiejskich”.

Czytaj książkę w Centralnej Bibliotece Rolniczej