Żarki młyn wodny

Istniejący młyn wodny w Żarkach został wybudowany w 1834 r. na rzece Chechło w miejscu młyna znacznie starszego. Inwentarz  klucza lipowieckiego z 1800 r, informuje o istniejącym tam już przed 1783 r. młynie o trzech kołach wodnych oraz tartaku i tłoczni oleju.

Oglądaj młyn na stronie Strażnicy Czasu.