Wola Uhruska, młyn pływak

Plan młyna pływaka na Bugu pod Wolą Uhruską. Archiwum Państwowe w Lublinie
Plan młyna pływaka na Bugu pod Wolą Uhruską. Archiwum Państwowe w Lublinie

W 1865 roku w związku z przywracaniem spławności rzeki Bug rząd gubernialny w Lublinie zlecił inwentaryzacje młynów na tej rzece. Pod numerem 30 wpisano młyn pływak należący do Izbińskiego, z zaleceniem dokonania remontu grobli. Pod koniec XIX wieku w Uhrusku był dwa młyny.
W 1926 r. mieszkaniec Woli Uhruskiej M. Ciszewski wystąpił o pozwolenie na budowę młyna motorowego w Woli Uhruskiej