Młyn w Wielkopolu 2

Młyn w Wielkopolu widok od strony rzeki Żółkiewki. Fot. ze zbiorów M. Plewińskiego