Wielkopole młyn wodny

Młyn w Wielkopolu, Fot. ze zbiorów M. Plewinskiego
Młyn w Wielkopolu w 1938r. Fot. ze zbiorów M. Plewińskiego

Młyn w Wielkopolu pow. krasnostawski woj. lubelskie, istniał już w XV wieku. Księgi ziemskie krasnostawskie rejestrują zapiski sądowe o tym młynie w latach: 1479, 1483, 1511, 1513 i 1520.

Młyn w Wielkopolu z 1936r. Foto. Lech Dziedzic
Młyn w Wielkopolu z 1936r. Foto. Lech Dziedzic

Rejestr poborowy podatku łanowego z 1659r. informuje o młynie w Wielgiempolu o jednym kole walnym ( podsiębiernym ).
Młynarzami w Wielkopolu byli:
1697r. Stanisław Molitoris z żoną Katarzyną Mazurkiewicz
1707r. Jan Molitoris z żoną Agnieszką
1712r. Jan Molitoris z żoną Katarzyną
1717r. Sebastian Łysakowski
1747r. Maciej Łysakowski
1799r. Józef Łysakowski
1850r. Józef Wojciech Łysakowski

 

Młyn w Wielkopolu widok od strony rzeki Żółkiewki. Fot. ze zbiorów M. Plewińskiego
Młyn w Wielkopolu. Fot. ze zbiorów M. Plewińskiego
Młyn w Wielkopolu z 1936r. Foto. Lech Dziedzic
Młyn w Wielkopolu z 1936r. Foto. Lech Dziedzic

Istniejący budynek młyna w Wielkopolu pochodzi z 1936r. i został wybudowany przez właściciela folwarku Jana Plewińskiego. W początkach XX wieku dzierżawcą młyna był Michał Zieliński. Ojciec Michała,  Franciszek Andrzej wywodził się ze Smogorzowa w powiecie przysuskim woj mazowieckie zaś stryj Antoni był rządcą dóbr czemiernickich. Żoną Michała Zielińskiego była Bronisława Chodorowska, jej ojciec Jacek (Jacenty) Chodorowski (Chodor) był młynarzem w Nieliszu, Gorzkowie a także w Wielkopolu.
Z kolei ojciec Jacka, Jakub Chodor był mechanikiem urządzeń młynarskich.

Lech Dziedzic