Wiatrak w Siekowie z XIX w.

Stare zdjęcie wiatraka. Foto.
Stare zdjęcie wiatraka. Foto. ze zbiorów Mieczysława Glinkowskiego.

Wiatrak został przeniesiony do Siekowa pow.wolsztyński woj. wielkopolskie z Wielichowa w powiecie grodziskim po 1885 r. Wybudował go w Wielichowie w drugiej połowie XIX w. Józef Bzyl.

Koło Palczaste wiatraka. Takie koło często wykonywali czeladnicy jako na egzaminie mistrzowskim w cechu młynarskim. Foto
Koło Palczaste wiatraka.
Takie koło często wykonywali czeladnicy jako na egzaminie mistrzowskim w cechu młynarskim. Foto

Więcej o młynie i młynarzu