Młyn Kleina w Węgrowie

Projekt rozbudowy młyna z 1924 r. Skan , Archiwum Państwowe w Lublinie

projekt rozbudowy młyna z 1924 r. Skan, Archiwum Państwowe w Lublinie