Węgrów, młyn wodno – motorowy i elektrownia Lejzora Szatensztajna

Projekt młyna i elektrowni z 1922 r. Skan APL
Projekt młyna i elektrowni z 1922 r. Skan, Archiwum Państwowe w Lublinie  zobacz projekt

W 1922 Lejzor Szatensztejn wystąpił o pozwolenie na budowę młyna i elektrowni w Węgrowie na przedmieściu Błonie na rzece Liwiec. Młyn napędzany był turbiną wodną i silnikiem spalinowym. Wyposażenie młyna stanowiły: trzy złożenia kamieni, pięć stolcy walcowych i generator prądu.