Młyn Motla Gruszki w Węgrowie

Projekt młyna z 1922 r. Skan, Archiwum Państwowe w Lublinie.