Ważne Młyny, młyn wodny

W latach dwudziestych XX wieku w Ważnych Młynach w powiecie pajęczańskim województwie łódzkim, istniał młyn wodny Franciszka Witeckiego. W młynie tym młynarzem był Józef Kozłowski.

Informację przekazała Pani Magdalena Witecka.