Staw i młyn w Średniejwsi

Stawy i młyny w Śreniejwsi i Woli Żółkiewskiej na mapie Mayera von Holdensfelda z poczatku XIX w.