Średnia Wieś młyn wodny

Stawy i młyny w Śreniejwsi i Woli Żółkiewskiej na mapie Mayera von Holdensfelda z poczatku XIX w.
Stawy i młyny w Średniej Wsi i Woli Żółkiewskiej na mapie Mayera von Holdensfelda z początku XIX w.

Młyn we wsi Żółkiewka został odnotowany już w 1480r. Rejestr poborowy z 1659r. wymienia dwa młyny w Żółkiewce, oba napędzane dwoma kołami korzecznymi ( nasiębiernymi).
Młyny te to zapewne młyn w Woli Żółkiewskiej i w Średniej Wsi. Pochodząca z początku XIX wieku austriacka mapa Mayera von Holdensfelda pokazuje miejsca gdzie były stawy i młyny w Średniej Wsi i Woli Żółkiewskiej. W latach czterdziestych XIX wieku młynarzem w tym młynie był pochodzący z Galicji Antoni Etz. Młyn został zniszczony podczas I Wojny Światowej.