72. Rekonstrukcja graficzna – młyn wodny – parter

Rzut młyna 2 fot. M. Winiarski