70. Rekonstrukcja graficzna – młyn wodny – szkic

Szkic młyna fot. M. Winiarski