Roztoka – Brzeziny młyn i tartak

Szkic młyna fot. M. Winiarski

W miejscowości Roztoka-Brzeziny 105, gm. Kobyle Gródek ( obecnie Gródek nad Dunajcem), powiat nowosądecki, małopolska, od ok. 1930 roku do 1957 funkcjonował drewniany młyn wodny a od roku 1959 do początku lat 80 – młyn elektryczny, obecnie w osadzie młyńskiej funkcjonuje muzeum prywatne.

Plan sytuacyjny młyna fot. M. Winiarski

Właścicielem młyna był Józef Winiarski, obecnie jego wnuk młynarza, Michał Winiarski  w byłej osadzie młyńskiej otworzył prywatne muzeum. Wyposażenie młyna stanowiły kamienie żarnowe 1 m, oraz mniejsze 80cm( prosówka na kaszę jaglaną) po przebudowie na elektryczny, mlewnik 50 cm Danubius z całym systemem odsiewaczy. W okresie okupacji hitlerowskiej teren osady młyńskiej Józefa Winiarskiego był jednym z głównych punktów ruchu oporu na ziemi rożnowskiej a sam młynarz, czołowym organizatorem ruchu oporu na terenie Tropia, Roztoki oraz Rożnowa.

Rzut młyna 1 fot. M. Winiarski

Młyn był podczas wojny wykorzystywany do przemiału i zaopatrzenia dla oddziałów partyzanckich i innych potrzebujących ludzi. Młynarz będąc wyszkolonym w wojsku przed wojną na radiotelegrafistę szkoli w młynie drużyny łączności z pobliskich placówek AK i BCH.

Rzut młyna 2 fot. M. Winiarski

Za swoją działalność zostaje aresztowany w 1944 roku na terenie swojej osady młyńskiej.

Obecnie na terenie osady młyńskiej Józefa Winiarskiego powstało prywatne Muzeum rejestrowane o tematyce młynarstwa.

Elewacja młyna fot. M. Winiarski

 

Więcej o osadzie młyńskiej Roztoka – Brzeziny w pracy dyplomowej Michała Winiarskiego Osada Młyńska – Roztoka-Brzeziny jako forma ochrony „in situ” oraz koncepcja powstania muzeum
Podajemy też link do profilu Osada Młyńska Roztoka – Brzeziny na FB https://www.facebook.com/mlynroztoka/.