Rokitno, młyn wodny Józefa Puchacza

Projekt młyna z1923 r. Skan APL
Projekt młyna z1927 r. Skan APL zobacz projekt

W 1927 r.  Józef Puchacz wystąpił o pozwolenie na budowę małego młyna wodnego w Rokitnie gmina Żucha pow. lubartowski.
Młyn napędzało koło wodne podsiębierne.Wyposażony był w jedno złożenie kamieni i perlak.

Projekt motorowni z 1928r. Skan APL
Projekt motorowni z 1929r. Skan APL zobacz projekt

W 1929 roku do istniejącego młyna wodnego dobudowano motorownię