VERCO SEPTOSKIN AEROZOL DO DEZYNFEKCJI RĄK 100 ML

9,99

Opis

SEPTOskin aerozol drobnokroplisty ułatwia równomierną aplikację na trudnodostępne i nierówne powierzchnie. Przeznaczony do higienicznej oraz chirurgicznej dezynfekcji rąk oraz dezynfekcji powierzchni o działaniu:WirusobójczymBakteriobójczymGrzybobójczymSEPTOskin aerozol to potrójna skuteczność biobójcza – wirusobójcza, bakteriobójcza oraz grzybobójcza. Skład płynu rekomendowany wg światowych i europejskich wytycznych WHO, CDC, ECDC[1]. Zawiera on 70% etanolu, a dodatkowo zawarta w nim gliceryna ma działanie pielęgnujące i nie pozostawia tłustego filmu.Zalety produktuPotrójne działanie produktu – wirusobójcze, bakteriobójcze, grzybobójcze,Rekomendowany skład wg światowych i europejskich wytycznych WHO, CDC, ECDC [1]: Zawartość min. 70% alkoholu [2], preferowany alk. etylowy jako bardziej skuteczny i mniej toksyczny niż alk. izopropylowy [3], dezynfekcja i higiena rąk zgodna z zaleceniami WASH opracowanymi przez WHO [4],Zawiera dodatkowy składnik pielęgnujący (gliceryna),Farmaceutyczny standard dezynfekcji – antyseptyczna formuła dedykowana dla rynku aptecznego, status rejestracyjny produktu jak biobójczy.SkładnikiSubstancje czynne: etanol 70 g/100 g., substancje pomocnicze: glicerynaSposób użycia i zawartość opakowaniaDezynfekcja higieniczna: nanieść na suchą skórę odpowiednią ilość produktu, potrzebnej do zwilżenia całej powierzchni dłoni. Wcierać w skórę przez 30 sekund. Nie spłukiwać. Do użytku zewnętrznego. Unikać kontaktu z błonami śluzowymi, oczami, nie stosować na skaleczoną lub podrażnioną skórę.Dezynfekcja chirurgiczna: Nanieść na suchą skórę odpowiednią ilość produktu, potrzebną do zwilżenia całej powierzchni dłoni. Wcierać w skórę przez około 3 minuty, czynność powtórzyć. Odczekać do całkowitego wyschnięcia. Nie spłukiwać.Dezynfekcja powierzchni: Spryskać powierzchnie z odległości około 20 cm, dbając o całkowite jej pokrycie. Odczekać 60 sekund. Wytrzeć do sucha.Przechowywanie i postępowanie z odpadami produktuWarunki przechowywania: przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym, chłodnymi dobrze wentylowanym miejscu. Nie przechowywać razem ze środkami spożywczymi.Postępowanie z odpadami produktu i odpadami opakowaniowymi po produkcie: usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.Środki ostrożnościSkrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem.Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.Chronić przed dziećmi.Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.Nie palić.Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°.W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać woda przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i możne je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Verco

czy można łączyć magnez z witaminą d3, preparat na plesniawki, wspomaga odchudzanie, przygotowanie do spirometrii, co na zapalenie pochwy bez recepty

yyyyy