NEBUDOSE PLUS Roztwór do inhalacji w ampułkach 30x5ml

25,45

Opis

Kolejne polskie wydanie Anestezjologii Larsena stanowi tłumaczenie jedenastego wydania niemieckiego. Jest całkowicie uzasadnione, aby nowa edycja tego wysoko cenionego podręcznika została udostępniona wszystkim lekarzom uczącym się i zajmującym anestezjologią w Polsce. W obszarze niemieckojęzycznym popularność podręcznika Larsena jest zadziwiająca. Od 1985 roku tak zwana „zielona książka” jest podstawowym źródłem wiedzy dla kolejnych pokoleń personelu anestezjologicznego. Profesor Reinhard Larsen redagując kolejne wydania i aktualizując treść podręcznika utrzymuje konsekwentnie klasyczny układ książki. Jest ona podzielona na część wstępną – Podstawy farmakologiczne i fizjologiczne, następnie na część poświęconą metodom postępowania – Anestezjologię ogólną oraz na szczegółowy opis praktyki anestezjologicznej w różnych dziedzinach medycyny zabiegowej – Anestezjologię specjalistyczną. Profesor Larsen, razem z współautorami prof. Annecke i dr. Finkiem, dokonał w nowym wydaniu istotnej aktualizacji wiedzy anestezjologicznej, a w szczególności zaleceń i wytycznych bardzo ważnych dla personelu praktykującego anestezjologię. Ponieważ popularnie nazywany „Larsen” stanowi także w naszym kraju stały element zarówno nauczania, jak i uczenia się sztuki znieczulenia, nie ulega wątpliwości, że dostępność najnowszego wydania tej książki przyczyni się znacząco do poszerzenia wiedzy, a przez to do poprawy jakości praktyki w tej bardzo dynamicznie rozwijającej się specjalizacji lekarskiej, jaką jest anestezjologia.Spis treści:Podstawy farmakologiczne i fizjologiczne 1 Teorie znieczulenia ogólnego i mechanizmy działania anestetyków 2 Farmakokinetyka dla anestezjologów 3 Anestetyki wziewne 4 Anestetyki dożylne, benzodiazepiny i neuroleptyki 5 Opioidy 6 Znieczulenie całkowicie dożylne (TIVA) 7 Środki zwiotczające mięśnie szkieletowe8 Środki znieczulenia miejscowego 9 Leki krążeniowe 10 Czynność serca 11 Fizjologia oddychania 12 Gazy krwi 13 Gospodarka kwasowo-zasadowa 14 Układ krzepnięcia a znieczulenie II Anestezjologia ogólna . 15 Ocena przedoperacyjna i przygotowanie,wybór postępowania anestezjologicznego 16 Postępowanie w chorobach towarzyszących 17 Przewlekła farmakoterapia w okresie przedoperacyjnym 18 Premedykacja 19 Układy anestetyczne i wentylacja mechaniczna podczas znieczulenia 20 Przygotowanie i przeprowadzenie znieczulenia 21 Intubacja dotchawicza i maska krtaniowa 22 Znieczulenie podpajęczynówkowe 23 Znieczulenie zewnątrzoponowe 24 Blokady nerwów obwodowych 25 Ułożenie pacjenta do operacji 26 Nadzór i monitorowanie Skorowidz 611II Anestezjologia ogólna – cd.27 Okołooperacyjna płynoterapia i suplementacja elektrolitów28 Leczenie krwią i preparatami krwiopochodnymi29 Sala nadzoru poznieczuleniowego30 Leczenie bólu pooperacyjnego31 Powikłania i sytuacje krytyczne związane ze znieczuleniem32 Wstrząs a znieczulenie33 Resuscytacja krążeniowo-oddechowaIII Anestezjologia specjalistyczna34 Znieczulenie ambulatoryjne35 Położnictwo36 Wstępne zaopatrzenie noworodka37 Znieczulenie u dzieci38 Znieczulenie pacjentów w podeszłym wieku39 Neurochirurgia40 Okulistyka41 Chirurgia szczękowo-twarzowa42 Laryngologia43 Chirurgia klatki piersiowej44 Kardiochirurgia45 Chirurgia naczyniowa46 Chirurgia jamy brzusznej47 Urologia48 Ginekologia49 Ortopedia50 Traumatologia

temblak cena, darmowy glukometr w aptece, preparat na wrastające włoski, essensal fosfolipidy, nezyr opinie, bobofruty, rekinol extra, 0,05, lokiec tenisisty jak leczyc, autoimmunologiczne zapalenie watroby, aplikator do czopków doodbytniczych, depilacja w ciazy, potas suplementy, konturowanie twarzy przed i po, papryka jalapeno, calivita menopausal formula, erytrocyty niski poziom, maca na co, stosowania, pieluszka bambusowa, ile kosztuje koronografia prywatnie

yyyyy