podpisy mieszkańców szczebrzeszyna 2

Pozostałe podpisy mieszkańców Szczebrzeszyna pod dokumentem z 1866 r. Archiwum Państwowe w Lublinie