Osada Młyńska – Roztoka-Brzeziny jako forma ochrony „in situ” oraz koncepcja powstania muzeum

Michał Winiarski

Celem pracy  pt. „Osada Młyńska – Roztoka-Brzeziny jako forma ochrony in situ oraz koncepcja powstania muzeum” jest przedstawienie historii osady młynarza Józefa Winiarskiego, usytuowanej w niewielkiej miejscowości podgórskiej na Pogórzu Rożnowskim od momentu powstania ( I poł. XX w.)  poprzez lata swej działalności do czasów obecnych w kontekście różnych funkcji, jakie to miejsce pełniło i w przyszłości pełnić będzie mogło. Czytaj