Mlyn_Orlo_3

Młyn w latach 40 XX wieku.
Foto. archiwum rodzinne G. Fąfara.

Orło młyn z turbiną podczas II wojny sw. Foto. archiwum rodzinne G. Fafara