Nowy Młyn, młyn wodny Joanny Mittelstaedt

Projekt z 1933 r.Skan APP
Projekt młyna z 1933 r.Skan APP zobacz projekt

W 1933 r. Joanna Mittelstaedt wystąpiła o pozwolenie na budowę młyna wodnego w osadzie Nowy Młyn w powiecie chodzieskim.
Pozwolenia udzielono w 1935 r. Młyn napędzany był kołem wodnym korzecznym (nasiębiernym)