Niemienice młyn wodny

Informacja o młynie w Niemienicach została zawarta już w lustracji województwa ruskiego z lat 1627-1628.

Fragment lustracji z lat 1627-1628. Skan AGAD
Fragment lustracji z lat 1627-1628. Skan AGAD

Z lustracji tej dowiadujemy się, że młyn posiadał dwa koła wodne. Młyn ten
wykazuje także lustracja województwa ruskiego z lat 1661-1665. Młynarzem w niemienickim młynie był w 1819 r. Antoni Domański.

Młyn w Niemienicach
Młyn w Niemienicach

Młyn jak wskazuje mapa Mayera von Haldensfelda z początku XIX w. znajdował się nieco bliżej drogi Krasnystaw  – Niemienice –  Białka, niż stojący tam współcześnie budynek młyna, który być może należy łączyć ze wzmiankowanym w 1837 r. młynem Białka [21]. To zapewne na budowę tego młyna Komisja Województwa Lubelskiego ogłosiła przetarg o którym informowała „Gazeta Warszawska”1827r., nr 336, 14 XII. ,,Dnia 27 Grudnia r. b. w Biórach Kommissyi Woiewódzkiey odbywać się będzie licytacyia in minus na wybudowanie Młyna z pogródkami i śluzą w wsi Niemienicach do folwarku Białki w Obwodzie Krasnostawskim leżącey, poczynaiąc od summy zł: 15,514 gr: 14, do którey budowli drzewc albo w naturze bezpłatnie z Lasów Rządowych naybliższych wsi Niemienic udzielone zostanie, albo w niedostatku na kupno onegoż summa zł: 2339 gr: 9 doliczoną będzie”.
Powyższy tekst przytaczamy za artykułem
Krasnystaw na łamach „Gazety Warszawskiej” 1775-1893. Ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Opracował Kazimierz Stołecki. NESTOR, 2012, 4(22) – 2013, 4(26)