młyn pod gr2.opt.

Miejsce lokalizacji młyna pod górą Grodzisko przy źródełku