Molinologia

 

Molinologia jest stosunkowo młodą interdyscyplinarną dziedziną nauki zajmującą się między innymi takimi zagadnieniami teoretycznymi jak pochodzenie i ewolucja młynów, uwarunkowania społeczne i gospodarcze ich powstawania, ewolucja technologii młynarskich, nazewnictwo.
Prowadzenie ww badań wymaga zaangażowania takich dziedzin nauki jak: archeologia, historia, genealogia, architektura, technologia budowlana, etnografia, prawo, matematyka i fizyka a ostatnio informatyka i grafika komputerowa w zakresie rekonstrukcji .
W celu koordynowania badań molinologicznych z inicjatywy Portugalskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Młynów Wietrznych i Wodnych ( Associacao Poruguesa de Amigos dos Moinhos) na Pierwszym Międzynarodowy Sympozjum Molinologicznym w Cascai ( Portugalia) w 1965 roku powołano Międzynarodowe Towarzystwo Molinologiczne. Ostatnie Międzynarodowe Sympozjum Molinologiczne odbyło się w dniach 6-14 czerwca 2015 roku w Sibiu ( Rumunia).

Strona Międzynarodowego Towarzystwa Molinologicznego

Ginące zawody. Młynarstwo – film Muzeum Wsi Kieleckiej