Dworek_Okonskich

Dworek Okońskich w Łopienniku Foto. Lech Dziedzic.