Wysocki Józef

    Imiona: Józef
    Nazwisko: Wysocki
    Data i miejsce urodzenia: ok. 1758 r. Warszawa
    Data i miejsce zgonu:
    Młyn: Piaseczno, Skolimów, Jeziorna, Glinianki, Warszawa

Poniżej zeznanie Józefa Wysockiego z ksiąg protokołów przesłuchań prokuratorów marszałkowskich z lat 1787 – 1794 r. z kancelarii marszałka wielkiego koronnego. Cytuję za Januszem Stankiewiczem .

Wysocki Józef – młynarz, mularz – 6 X 1788 r.

„Rodziłem się w Warszawie, lat rachuję sobie 30, młodzian, religii katolickiej, kondycyi szlacheckiej, profesyi młynarz i mularz. Rodzice jeszcze żyją, ojciec bawi się ciesielstwem, przy którym ja zostaję. Młynarstwa uczyłem się w Piasecznie przez lat 5, skąd wyzwoliwszy się dostałem się do Szkolimowa do niejakiego Antoniego, młynarza, za młynarczyka na lat 4, skąd potym odstawszy, dostałem się do Jeziornej do niejakiego Krystyjana, młynarza, na lat 3. Od tego zaś odstawszy dostałem się do Glinianki do niejakiego Bekiera na lat ¾, skąd odprawiwszy się, dostałem się do Warszawy i tu najprzód u Pani Kozłowskiej półtora kwartału, u Rogowskiego także półtora roku. Nareszcie będąc przy rodzicach robiewałem z mularzami. … Będąc przy rodzicach prowadzę sposób życia z wyrobku, nikomu nic nigdy nie wziąłem oprócz kociołka od Łopackiego, przeto do żadnej innej zdrożności nie przyznaję się. Tyle wyznał.

J.K. Rozsadowski l.w.k. instyg.”