Inwentarz – mlyn _Spala_1

Skarga Marcina Spały do lustratorów starostwa inowłodzkiego.