Spała Franciszek

    Imiona: Franciszek
    Nazwisko: Spała
    Data i miejsce urodzenia:
    Data i miejsce zgonu:
    Młyn: 1717r. Młyn Spała pow. tomaszowski woj. łódzkie

Żona: Marianna
Dzieci: 1717r. Wojciech, 1718r. Jan, 1822r. Urszula, 1720r. Bartłomiej.

Źródło: A.S.C. parafii Inowłódz u. 1717/k.54v, 1718/k.55v, 1720/59v, 1722/62v.