Spała Bartłomiej

    Imiona: Bartłomiej
    Nazwisko: Spała
    Data i miejsce urodzenia: 1720 r. Młyn Spała pow. tomaszowski woj. łódzkie
    Data i miejsce zgonu:
    Młyn: 1747 r. Młyn Spała

Ojciec: Franciszek
Matka: Marianna
Żona: Marianna Babiszek
Dzieci: 1747 r. Anastazja, 1749 r. Katarzyna, 1752 r. Helena, 1760r. Ignacy, 1762 r. Marcin, 1767 r. Grzegorz, 1769r. Magdalena.

Źródło: A.S.C. parafii Inowłódz u. 1747/k.112, 1749/k.117, 1752/k.122v, 1760/k.140v, 1762/k.151, 1767/k.166, 1769/k.177.