Sokołowski Antoni

    Imiona: Antoni
    Nazwisko: Sokołowski
    Data i miejsce urodzenia: Ok. 1820r. Stary Zamość?
    Data i miejsce zgonu:
    Młyn: 1849r. Pilaszkowice, 1851 r. Wygnanowice pow. świdnicki woj. lubelskie

Ojciec: Łukasz
Matka Marianna
Żona: Katarzyna Ostrowska małż 29.01.1843r. Żółkiewka
Dzieci: 1847r. Jacenty, 1849r. Józef, 1851r. Marianna.
Źródło: A.S.C. parafii Żółkiewka, Piaski.

W 1851r. młynarz Antoni Sokołowski uratował z pożaru dziecko opis tego zdarzenia przytaczamy za nr 110,25,IV Kuriera Warszawskiego z 1852r. w opracowaniu Kazimierza Stołeckiego.

,,1852, nr 110, 25 IV. N. Pan, wynagradzając poświęcenie się 10ciu niżej wymienionych osób przy ratowaniu ginących, Najłaskawiej udzielić im raczył medale srebrne z napisem: „Za uratowanie ginących”, a mianowicie: 2) Młynarzowi we wsi Wygnanowice w Pcie Krasnostawskim, Gub: Lubelskiej, Anto: Sokołowskiemu, za wyratowanie 26 Lutego 1851 r. z objętego płomieniem domu włościanina wsi Wygnanowice Antoniego Kornet, dwu-letniej córki tegoż Józefy.”
Krasnystaw na łamach „Kurjera Warszawskiego” 1821-1886. Opracowanie ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie: Kazimierz Stołecki.
NESTOR, 2014, 1(27) – 2014, 4(30)