Palczewski Szymon

    Imiona: Szymon
    Nazwisko: Palczewski
    Data i miejsce urodzenia: Ok. 1773
    Data i miejsce zgonu: 8.01.1844 Imielno
    Młyn: Grochówek 1799-1814 i 1823-1831, Grodno 1818, pow. kutnowski

Żona: Małgorzata Strumieńska
Dzieci: Katarzyna 1796r. Andrzej 1799r. Wojciech 1804r. Zofia 1811r. Józefa 1814r. Marianna 1818r. Antoni 1823r.

Synowie Andrzej, Wojciech i Antoni byli młynarzami; córka Józefa wyszła za młynarza Wojciecha Cieniewskiego.

Informację przekazał Pan Zbigniew Palczewski.