Pać ( Pac) Michał

    Imiona: Michał
    Nazwisko: Pać
    Data i miejsce urodzenia: Ok. 1804r.
    Data i miejsce zgonu: przed 1864r.
    Młyn: 1827r. Chruslina, 1846r. Prawno - także szynkarz pow. opolski woj. lubelskie

Ojciec: Karol – grabarz
Matka: Helena
Żona: Regina Kuszewska
Dzieci: ok. 1841r. Julianna, ok. 1842r. Ludwik.

Młynarski ród Paców występujących w źródłach także pod nazwiskiem Pać, mógł wywodzić się od Paca, mostowniczego królewskiego ( budowniczego mostów ), który w 1433r. został nagrodzony młynem w w wsi Jedlnia zwanym później Pacyna. Przywilej ten potwierdził w 1549r. król Zygmunt August a w 1673 król Michał Korybut Wiśniowiecki. Z młyna tego rugował ich starosta radomski Aleksander Potkański. Po wieloletnim procesie sądowym Pacowie odzyskali młyn w 1828r. jako dzierżawę, w 1831r. kupili go na własność a w 1834r. sprzedali Kazimierzowi Bojanowiczowi.  Ojciec młynarza lubelskiego Michała i zapewne Adama, Paców, był grabarzem co bynajmniej nie oznaczało, że zajmował się kopaniem grobów, tym zajmował się grobarz. Grabarz zajmował się pracami ziemnymi takimi jak budowa stawów, grobli a także umocnień ziemnych. Adam w 1843r. mieszkał i zapewne prowadził młyn w Ciepielowie w odległości ok 40 km od młyna Pacyna.

Źródło: A.S.C. Parafii Bełżyce m. 1827/5, Prawno u. 1828/11, m. 1864/11, z. 1846/9.
Literatura: Plisiecki P. Młyny wodne w województwie lubelskim ( do schyłku XVI wieku ), Lublin 2015, s. 169. Dembińska M. ,,Molendinatores” et ,,machinatores”, [w:] Cultus et cognitio. Studia z dziejów średniowiecznej kultury, Warszawa 1976, s. 117-118. Gacki J. Jedlnia, w niej kościół i akta obelnego prawa, Radom 1874 r.