Pac ( Pać) Adam

    Imiona: Adam
    Nazwisko: Pać
    Data i miejsce urodzenia: Ok. 1822r.
    Data i miejsce zgonu: 1881r. Chruśliny
    Młyn: Ok. 1843r. Ciepielów pow. lipski woj. mazowieckie,1852r. Chruśliny, 1857r. Idalin pow. opolski woj. lubelskie

Ojciec: Karol? ( Franciszek Pać s. Kazimierza, grabarza w Józefowie, to brat stryjeczny Adama Pacia. Bratem Kazimierza grabarza w Józefowie był Karol Pać grabarz  zamieszkały w  Chruślinach.
Matka: Helena?
Żona: Marianna Cichocka
Dzieci: ok. 1843r. Filipina Przybytniewska, 1845r. Józef, 1847r. Wacław, 1850r. Stanisław Juliusz, 1852r. Ludwik Feliks, 1855r. Karol, 1857r. Feliksa, 1861r. Honorata, ok. 1868r. Jadwiga Stańczykowska.

Uwaga: Młynarski ród Paców występujących w źródłach także pod nazwiskiem Pać, mógł wywodzić się od Paca, królewskiego mostowniczego wojsk czynnych
( budowniczego mostów ), który w 1433r. został nagrodzony młynem w w wsi Jedlnia zwanym później Pacyna. Przywilej ten potwierdził w 1549r. król Zygmunt August a w 1673 król Michał Korybut Wiśniowiecki. Z młyna tego rugował ich starosta radomski Aleksander Potkański. Po wieloletnim procesie sądowym Pacowie odzyskali młyn w 1828r. jako dzierżawę, w 1831r. kupili go na własność a w 1834r. sprzedali Kazimierzowi Bojanowiczowi.  Ojciec młynarza lubelskiego Michała i zapewne Adama Paców, był grabarzem co bynajmniej nie oznaczało, że zajmował się kopaniem grobów, tym zajmował się grobarz. Grabarz zajmował się  pracami ziemnymi takimi jak budowa stawów, grobli a także umocnień ziemnych. Adam w 1843r. mieszkał i zapewne prowadził młyn w Ciepielowie w odległości ok 40 km od młyna Pacyna.

Źródło: A.S.C. parafii Boby u. 1845/39, 1847/35, 1850/17, 1852/46, 1855/46, 1857/60, 1861/48, z. 1881/18, Boiska m. 1860/7, Potok Wielki 1890/47.
Literatura: Plisiecki P. Młyny wodne w województwie lubelskim ( do schyłku XVI wieku ), Lublin 2015, s. 169. Dembińska M. ,,Molendinatores” et ,,machinatores”, [w:] Cultus et cognitio. Studia z dziejów średniowiecznej kultury, Warszawa 1976, s. 117-118. Gacki J. Jedlnia, w niej kościół i akta obelnego prawa, Radom 1874 r.