Okoński Michał Franciszek

    Imiona: Michał Franciszek
    Nazwisko: Okoński
    Data i miejsce urodzenia: 1817r. Piaski, pow. świdnicki woj. lubelskie
    Data i miejsce zgonu:
    Młyn: 1843r. Orłow, 1873r. Łopiennik Ruski ( Dolny) pow. krasnostawski woj. lubelskie

Ojciec: Krzysztof
Matka Eleonora Bukowska
Żona I: Joanna Matakiewicz
Żona II: Helena Murawska
Dzieci: 1844r. Antonina, 1846r. Maciej Aleksander, 1889r. Stanisława Janina, 1892r. Michał Paweł.
Od ok. 1873r. młynarz w Łopienniku Ruskim.

Źródło: A.S.C. prafii: Krasnystaw m. 1843/54, u. 1844/200, 1846/60, Łopiennik u. 1889/116, 1892/74, z. 1887/63.