Mączka Jan

    Imiona: Jan
    Nazwisko: Mączka
    Data i miejsce urodzenia:
    Data i miejsce zgonu:
    Młyn: Zielonki, pow. krakowski, woj. małopolskie, 1533 r.

Źródłem wiadomości o Janie z Zielonek jest Metryka Koronna z czasów Zygmunta Starego, to jest księga wpisów akt, dokumentów i listów wychodzących z kancelarii monarchy. Dowiadujemy się oto, że w roku 1533 niejaki Jan Mączka otrzymał zgodę na postawienie młyna nad Prądnikiem w miejscowości Zielonki. Po trzyletniej wolniźnie miał płacić z młyna podatek w wysokości 4 marki rocznie do skarbu królewskiego. Strona internetowa Biblioteki Publicznej w Zielonkach podaje, że kiedyś była to duża i bogata wieś. Źródłem tego bogactwa były młyny nad Prądnikiem, przynoszące duże zyski. Wieś była lokalnym centrum młynarstwa i piekarstwa. W końcu XVI wieku młyny nosiły tam nazwy: Baranów, Mączków, Zaburzny.

Informację przekazał Pan Ryszard Mączka