Maciejewski ( Maciejowski) Józef

  Imiona: Józef
  Nazwisko: Maciejewski ( Maciejowski)
  Data i miejsce urodzenia: 1778 r. Ciążeń
  Data i miejsce zgonu:
  Młyn: Lipnica
Pan Marcin Grenda przekazał informację na temat:rodu młynarskiego Maciejowskich

Moi przodkowie byli młynarzami. Odkryłem, że byli potomkami rodzin
szlacheckich. Miało to miejsce w okolicach Zagórowa i Ciążenia, potem,przenieśli się do woj. łódzkiego w okolice Uniejowa. Oprócz moich przodków na tych terenach było bardzo dużo rodzin
posiadających wiatraki. U mnie w linii prostej wyglądało to
następująco: 
Józef Maciejewski (Maciejowski) czyli mój 5xpra-dziadek urodził się w Ciążeniu w 1778 r. Był synem Jana Kantego Szymona Maciejowskiego i Wiktorii z d. Mettler. W 1803 r. Józef poślubił w Zagórowie Józefę Będkowską córkę Jana Będkowskiego i Zofii zd. Exteyt (Eksztejt),
którzy byli młynarzami. Czy rodzice Józefa też byli młynarzami to nie mam pewności, ale najprawdopodobniej tak. W każdym razie Józef z żoną
Józefą przeprowadzili się po ślubie do miejscowości Lipnica (powiat Poddębice/ woj. łódzkie). Tam posiadali swój własny wiatrak,
który stał tam do 1944 r., kiedy to został rozebrany przez Niemców.
Mięli oni kilkoro dzieci, ale tylko dwójka ich dzieci kontynuowała młynarską tradycję. Był to ich syn Wojciech (ur. w 1807 r. w Lipnicy, zm. w 1876 w Wólce par. Wielenin) oraz córka Ewa, a moja 4xpra-babcia. W
1814 r. Józef umarł, a jego żona Józefa powtórnie wyszła za mąż za
Teodora Alexandrowicza. Wojciech ożenił się z Kunegundą Korzeniowską, a potem po jej śmierci z Katarzyną Gracz
Z pierwszą żoną miał córkę Izabelę ur. w par. Wielenin w 1837
r. oraz syna Antoniego ur. w 1841. Z drugą żoną miał córkę Annę ur. w 1874 r. Z informacji, które odnalazłem wiem jedynie, że Izabella wyszła za mąż za Franciszka Dzierzbickiego, również młynarza
pochodzącego ze Świnic Warckich. Jeśli chodzi o moich bezpośrednich
przodków, to trzeba wrócić do Ewy. Urodziła się ona ok 1811 r. w
Lipnicy, w 1830 r. wyszła za mąż za młynarza Antoniego Raszkowskiego
pochodzącego z Kawęczyna, obok Turku, a mieszkającego wówczas w
Drużbinie (łódzkie). Mieli oni 6-kę dzieci, ale znane mi są losy tylko dwójki z nich. Mowa tu o urodzonym jako pierwsze ich dziecko Antonim Raszkowskim ok. 1832 r. w Rzechcie Drużbińskiej oraz mojej 3xpra-babci
Mariannie Raszkowskiej ur. w Zadzimiu w 1839r. Pozostałe ich dzieci rodziły się w różnych miejscowościach powiatu poddębickiego i zduńskowolskiego: Pęczniew (w 1836 r.), Prusinowice (w 1841 r.), Rzepiszew (w 1846r.) i Popów (w 1850 r.), co oznacza, że nie odziedziczyli oni wiatraka w Lipnicy. Moja 3xpra-babcia Marianna Raszkowska wyszła za mąż w 1860 r. w Dębe (powiat kaliski) za Franciszka Stysiaka borowego i owczarza i tutaj młynarskie tradycje się urywają. Jej rodzice
Antoni i Ewa przenieśli się do Wilczkowa (par. Głuchów), gdzie oboje zmarli zimą 1872 r. (w aktach zgonu jako młynarze pod nazwiskiem Raczkowscy). Natomiast dłużej zawód młynarski kultywowany był ze strony brata mojej 3xpra-babci - Antoniego Raszkowskiego. Poślubił on w
1855 r. w par. Przespolew (kaliskie) Mariannę Bąkowską. Ich córka Michalina ur. w 1858 r. wyszła za mąż za Maksymiliana Falmur, który w niektórych dokumentach wymieniany jest również jako młynarz. Antoni
Raszkowski zmarł w 1907 r. w Jeziorsku, w akcie zgonu oczywiście podano,
ze był profesji młynarskiej. 
 Pozdrawiam,  Marcin Grenda