Kwaśkiewicz Wojciech

    Imiona: Wojciech
    Nazwisko: Kwaśkiewicz
    Data i miejsce urodzenia: 1803 w.Proszkow
    Data i miejsce zgonu: 31.VIII 1852
    Młyn: Pudło par. Tomaszów

Ojciec: Jan
Matka: Urszula Sławikoska (Słowikowska)
Żona:Julianna Wilk
Dzieci: 1828r. Ignacy.
Źródło: Badania genealogiczne Pani Ewy Nowak-Tworko.