Jaskulski Valentinus

    Imiona: Valentinus
    Nazwisko: Jaskulski
    Data i miejsce urodzenia: 22.02.1814r. Stępuchowo pow. wągrowiecki woj. wielkopolskie
    Data i miejsce zgonu:
    Młyn: ~1846r. Stępuchowo pow. wągrowiecki woj. wielkopolskie

Ojciec: Jan ( Joannes )
Matka: Anna Haganowska

Żona: Josepha Winkiel
Dzieci: 9 córek i 2 synów, Stanislaus Kostka i Theophil nie podjęli kontynuacji pracy we młynie. Córka Valentinusa,  Marianna Jaskulska wydała za mąż swoją córkę Apolonię za Stanisława syna znanego jej młynarza Franciszka Jakubowskiego. Ich młyny dzieliło niespełna 30 km.
Przekazy rodzinne potwierdzają, że młynarze ze Strzyżewa, Kórnika i Kostrzyna doskonale się znali.

Informację przekazał Pan Jan Jakubowski.
Uwaga:
List Pana Jana Jakubowskiego z dnia 13.06.2016r.
Tutaj mamy Valentinusa/Walentego Jaskólskiego, ale znalazłem jego akt urodzenia, z którego dowiadujemy się, że odnotowany został chrzest (i jednocześnie narodziny) syna o imieniu Valentinus z ojca (do tej pory nie znanego) Joannesa młynarza Jaskólskiego i Anny Haganowskiej wobec świadków Francisca Bartopkowa i Paulusa Smalkowskiego, który odbył się w Stempuchowie 22 lutego 1814 roku. Aktu chrztu udzielił ksiądz Joan Lemański. Jest możliwość przekłamania nazwisk. Na dzisiaj mamy następujący stan wiedzy: ze 100% pewnością Valentinus ujęty już w Państwa kronice był młynarzem kiedy mieszkał w Stempuchowie z ojcem. Tam istniał młyn wodny, po którym pozostał ładny mały zbiornik wodny (to stwierdziłem osobiście już w kwietniu). Z pozyskanego dokumentu aktu chrztu wynika, że Valentinus był synem młynarza Joannesa Jaskólskiego ze Stempuchowa . Nasuwa się oczywisty wniosek, że Joannes był właścicielem tego młyna, a po nim lub u niego pracował jego syn Valentinus będący w Państwa spisie. Jak wcześniej już pisałem właśnie ten zawód widnieje przy nazwisku Valentinusa na wszystkich aktach chrztu jego dzieci urodzonych po przeprowadzce do Strzyżewa Paczkowego. Brak znajomości dokumentu jaki teraz przesyłam wprowadził moją błędną interpretację potraktowania Valentinusa jako czynnego młynarza w Strzyżewie lub okolicy. Obecnie wiemy, że było to dzisiejsze Stępuchowo. Na nim kończy się historia zawodu młynarz w rodzinie Jaskólskich. Wobec tego był to interes rodzinny pewnie tylko dwu pokoleniowy. Krewni tej rodziny w tym czasie mieszkali we wsi Jaskółki k/Ostrowa Wlkp., dawniej Ostrowa oraz większość rodziny we wioskach: Junno, Królików, Grodziec. Zdjęcia dokumentu, o którym wspomniałem przesyłam do weryfikacji również w osobnym mailu.