Janiszewski Franciszek

    Imiona: Franciszek
    Nazwisko: Janiszewski
    Data i miejsce urodzenia: 1839r.
    Data i miejsce zgonu: 11.09.1929r.
    Młyn: Grzybów Stary pow. konecki woj. świętokrzyskie

Przodkowie moi przybyli na Ziemię Konecką pod koniec XIX wieku. Janiszewski Franciszek s. Józefa zakupił osadę młynarską w Grzybowie Starym i zamieszkał tam z rodziną. W późniejszym czasie syn Adam objął w posiadanie młyn w Dyszowie, Jan pracował w młynie w Sworzycach, a najmłodszy syn Feliks przeniósł się do młyna w Szabelni. Po śmierci Adama mojego pradziadka w 1925r., pracę młynarską kontynuował jego najstarszy syn Edmund Stanisław – mój dziadek.W latach 30-tych XX w. zbudował on młyn wodny w Koziej Woli, a w latach 50-tych młyn elektryczny w Pomykowie.

Stanisław Janiszewski