Cygankiewicz Wojciech

    Imiona: Wojciech
    Nazwisko: Cygankiewicz
    Data i miejsce urodzenia: ok. 1793r. Sułoszowa pow. krakowski woj. małopolskie
    Data i miejsce zgonu: 05.07.1863r. Sułoszowa pow. krakowski woj. małopolskie
    Młyn: W latach 1846 -1863 Sułoszowa pow. krakowski woj. małopolskie

Ojciec: Tomasz
Matka: Marianna Michalska
Żona I: Franciszka Drozdowska (od 1820 do 1853, ślub w Skale)
Żona II: Ewa Agata Konwalinka (od 1854 do 1863, ślub w Sąspowie)
Dzieci: Józef Tomasz (*1836, Przeginia), Michalina Franciszka (*1840, Wielmoża)
Uwagi: W 1836r. cieśla w Skale, w latach 1838-40 szynkarz w Wielmoży.
Wg tabeli prestacyjnej z 1846 roku, dla wsi Sułoszowa, wymieniony jako młynarz, zamieszkały pod numerem 152 w zabudowaniach dworskich (dom, stodoła i obora o wartości 90 rubli sr.), posiadał 6 mórg ziemi (z czego 5 mórg i 150 prętów pod uprawę), zwolniony z obowiązku pańszczyzny, opłacał czynsz w wysokości 30 rubli sr.
Testament Wojciecha Cygankiewicza. ( pisownia oryginalna )
AP Katowice, zespół 2489 Akta Notariuszy Michała Pachuckiego, Jana Piekałkiewicza i Edwarda Haudigera w Olkuszu, sygn. 1, s. 1082-1083.

Działo się w domu pod 152 na groncie wsi Sułoszowa do Gminy Pieskowa Skała należącej, o godzinie 3ej popołudniu dnia 1 Lipca 863 r.
Czując się być na siłach słabym lecz na umyśle zupełnie zdrowy majątkiem moje czynie następujące rozporządzenie:
Z pierwszej żony mam troje dzieci to jest Józefa i Tomasza synów i córkę Franciszkę które już w zupełności wyposarzone zostały.
Zaś z drugiej żony Ewy jest córka Michalina dla niej więc przeznaczam:
Połowę młyna, puł chlewa, puł stodoły wieczyście oraz ogród z przyległą łączką zaczynający się od gruntów dworskich aż do sadu owocowego i puł sadu owocowego to jest aż po węgieł zaczynającego się mieszkania syna Tomasza.
Połowę grontu poczynając od dołu gora zwanego gdyż drugą połowę utrzymuje syn Tomasz. W razie gdyby córka Michalina pomarła naowczas to co jej własność stanowi, przechodzi na własność żony Ewy. Ponieważ pozostawiam długi to jest Mazeliny Złłp 5 Żakowi Złłp 5 Będkowi Złłp 21 Orczykowi Złłp 3. czyli razem Złłp trzydzieści cztery – długi więc do spłacenia kładę obowiązek na syna Tomasza, a wto miejsce żona moja sprawi mi pogrzeb taki na jaki ją stać będzie. Zresztą wszystkie sprzęty domowe jakie mam i zbiory zpola należą do mojej żony Ewy. Jeszcze w dodatku do wyposarzenia jakie wzioł już poprzednio syn mój Józef przeznaczam mu obecnie za lat trzy po mej śmierci krowę, którą mu żona Moja Ewa oddać ma obowiązek. Taka jest moja ostateczna wola którą własnoręcznie wobec uproszonych świadków podpisuję.
Woyciech Cygankiewicz

Informację przekazał Pan Stanisław Skromny