Drewniane koło palczaste wiatraka

Koło Palczaste wiatraka.
Takie koło często wykonywali czeladnicy jako na egzaminie mistrzowskim w cechu młynarskim. Foto