2005_LBzyl_WiatrakSiekowo-PRINT3

Leon Bzyl i wiatrak w Welichowie. foto.

Leon Bzyl i wiatrak w Welichowie