Bzyl Leon

    Imiona: Leon
    Nazwisko: Bzyl
    Data i miejsce urodzenia: 29.03.1862 r. w Wielichowie, pow. grodziski, woj. wielkopolskie.
    Data i miejsce zgonu: 25.10.1913 r. Krobii., pow. gostyński, woj. wielkopolskie.
    Młyn: Wielichowo 2 wiatraki w 1885 r., Krobia.

 

IM000047.JPG
Autograf Leona Bzyla na belce wiatraka w Siekowie. Foto. M. Glinkowski.

Mój pradziadek, Leon Bzyl był młynarzem, najpierw w Wielichowie (Wielkopolska) a potem w Krobii (Wielkopolska).

Stare zdjęcie wiatraka. Foto.
Stare zdjęcie wiatraka. Foto. M. Glinkowski

Leon urodził się w Wielichowie, (pow. Kościan) 29 marca 1862 roku. Do 1885 roku mieszkał i pracował w Wielichowie, gdzie miał, z tego co mi wiadomo, dwa wiatraki drewniane do mielenia mąki.

Leon Bzyl i wiatrak w Welichowie. foto.
Leon Bzyl i wiatrak w Siekowie. foto. M. Glinkowski

Leon był synem Josepha Bzyla z Reńska, koło Wilkowa Polskiego (Wielkopolska) i Veroniki zd. Kosickiej. Nie wiadomo mi niestety czy Jozeph był również młynarzem, czy Leon dorobił się sam tego zawodu.

Koło Palczaste wiatraka. Takie koło często wykonywali czeladnicy jako na egzaminie mistrzowskim w cechu młynarskim. Foto
Koło Palczaste wiatraka. Foto. M. Glinkowski.
Takie koło często wykonywali czeladnicy na egzaminie mistrzowskim jako tzw. wyrobienie sztuki młynarskiej. Foto. M. Glinkowski.

W 1885 roku Leon ożenił się z Klarą zd. Gembalska i przeniósł się do Krobii. W Krobi miała młyn (albo młyny) olejarskie, o których mało wiem. Leon umarł 25 października 1913 roku w Krobii, koło Gostynia. Jeden z wiatraków Leona z Wielichowa nadal istnieje. Został przeniesiony do pobliskiego Siekowa i stoi tam w średnio – dobrym stanie. Przesyłam w załączeniu zdjęcie Leona z jego wiatrakiem z Siekowa jak również zdjęcie wnętrza wiatraka, w którym na jednej z nośnych belek drewnianych, Leon wyrył swoje imię, nazwisko i rok.

Wnętrze wiatraka w Siekowie. Foto.
Wnętrze wiatraka w Siekowa Foto. M. Glinkowski.

Informację przesłał p.Mietek Glinkowski potomek Leona.