Banachewicz Józef

    Imiona: Józef
    Nazwisko: Banachewicz
    Data i miejsce urodzenia: około 1677 roku prawdopodobnie w Rudce Korbutowej ( Rudka Starościańska)
    Data i miejsce zgonu:
    Młyn: 1747r. Młyn pomiędzy Rudą a Rudką Korbutową ( Rudką Starościańską) k. Ostrowa Lubelskiego na rzece Jedlańskiej kupiony za sumę 400 złotych polskich.

Żona: Aleksandra Cybulska małż. 26.02.1696 r.
Dzieci: 17.02.1697r. Maciej,  31.03. 1700r. Wojciech,  29.04.1702r. Stanisław,  23.03.1704r. Józef,  26.07.1709r. Jakub , 22.07.1711r. Magdalena Anna Walkiewicz,  22.10.1713r. Katarzyna,  31.01.1717r. Kazimierz.