Fragment_fotografii _lotniczej_ Woli_Zolkiewskiej

Młyn Józefa Janisławskiego w Woli Żółkiewskiej na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego. Foto. Archiwum rodziny Janisłąwskich.