Wola Żółkiewska młyn wodny

Najstarszy młyn w Woli Żółkiewskiej, wtedy osadzie nazywanej  Komorowa Jabłoń, został wybudowany przed rokiem 1479 przez Mikołaja Żółkiewskiego. W rejestrze poborowym  z 1659 roku został zapisany jako młyn z dwoma kołami nasiębiernymi. Pod koniec I wojny światowej młyn został poważnie uszkodzony. Odbudowany w 1923 roku przez Józefa Janisławskiego ( zamordowanego przez Niemców w Chełmie w lipcu 1940r. ) jako młyn turbinowy.

Projekt młyna z 1924 r. Skan APL
Projekt młyna z 1923 r. Skan APL zobacz projekt

Ostatecznie został spalony przez wojsko niemieckie w 1944 r. i nie został już  odbudowany.

Młyn Józefa Janisławskiego w Woli Żółkiewskiej na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego. Foto. Archiwum rodziny Janisłąwskich.
Młyn Józefa Janisławskiego w Woli Żółkiewskiej na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego wykonane przez por. Szyszkowskiego. Foto. Archiwum rodziny Janisławskich. Skan. Regionalne Towarzystwo Przyjaciół Żółkiewki

Młynarze w tym młynie:
1662 r. Szymon (żona młynarza Szymona, Maryna pobiła  ze skutkiem śmiertelnym na wygonie prowadzącym od dworu Eliasza Żółkiewskiego do wsi Żółkiew, 12 letniego Macieja syna Wojciecha Szyszaka poddanego Aleksandra Żółkiewskiego)
1813r. Mikołaj Wilczyński
1815r. Antoni Wilczyński
1832r. Grzegorz Ustjański
1839r. Ignacy Ustjański

Źródło: A.S.C. parafii Żółkiewka, A.P. w Lublinie Księgi Ziemskie Krasnostawskie.

Literatura: Czarnecki W., Szlachta Ziemi Chełmskiej do połowy XVI w. Bisłystok 2012, Kiełbasa B. red, Historia Żółkwi współczesnej Żółkiewki w powiecie krasnostawskim.