Wierzchowina młyn wodny i motorowy

Projekt z 1923 r. Skan APL
Projekt z 1923 r. Skan APL zobacz projekt

Najstarsza wzmianka o młynie w Wierzchowinie pochodzi z 1471 roku

W rejestrze poborowym podatku łanowego z 1659 r. wpisano w Wierzchowinie młyn z jednym kołem korzecznym ( nasiębiernym) z opłatą 12 gr.

W 1923 r. właściciel folwarku Wierzchowina Kazimierz Chruściechowski  wybudował obok starego młyna wodnego młyn motorowy. Po 1945 roku młyn przejęła Gminna Spółdzielnia w Żółkiewce, pod koniec XX w.  młyn został sprzedany i rozebrany.

W tym miejscu były młyny w Wierzchowinie
W tym miejscu były młyny w Wierzchowinie
Tle zostało po młynach w Wierzchowinie
Tyle zostało po młynach w Wierzchowinie