Krasnystaw młyn Rzeszów

Młyn należący do starostwa krasnostawskiego, na rzece Żółkiewce  na Krakowskim Przedmieściu, w Krasnymstawie w miejscu gdzie dzisiaj znajduje się dom przy ulicy Cegielnianej nr 11. Po raz pierwszy w źródłach historycznych młyn wymieniono w 1560 roku jako nowy,  posiadał on trzy koła walne czyli podsiębierne. W 1651 roku starosta Marek Sobieski w celu zachęcenia młynarza Pawła Kołsuta do inwestowania w młyn dodaje mu półłanek pola i łąkę we wsi Latyczów oraz zapewnia dziedziczne użytkowanie młyna. Młyn istniał do 1839 roku, w roku tym jest wymieniany jako pusty.

Młynarze wtym młynie:
1651 Kołsut Paweł
1813 Jan Ostjański ( Stojański)
1819 Tomasz Ostjański (Stojański) ostatni młynarz tego młyna

W tm miejscu stał młyn rzeszowski w Krasnymstawie
W tym miejscu stał młyn rzeszowski w Krasnymstawie